O mnie

2014Jestem nauczycielem akademickim, moja aktywność naukowa i dydaktyczna koncentruje się na trzech obszarach.

Pierwszy obszar zainteresowań dotyczy dydaktyki filozofii i etyki na wszystkich etapach kształcenia. Szczególnie interesujące są dla mnie, problemy związane z filozofią dla dzieci, sięgające do idei critical thinking for children i warsztatów dociekań filozoficznych M.Lipmana.

Drugi obszar zainteresowań dotyczy wiedzy o etyce ogólnej i szczegółowej, a także kodeksów i standardów etyk zawodowych i etyki biznesu. Śledzę normy i działania normalizujące wynikające bezpośrednio z kodeksów etycznych lub norm międzynarodowych, mające coraz szersze zastosowanie w grupach zawodowych oraz koncepcjach i procesach zarządzania.

Trzeci obszar zainteresowań dotyczy filozofii języka i teorii komunikacji. Zagadnienia z tego obszaru znajdują dziś przełożenie na rozumienie kompetencji komunikacyjnych, technik perswazji i procesów decyzyjnych.

Pełnione funkcje:

  1. (2011-do dziś) Ekspert w zakresie edukacji Komitetu Nauk Filozoficznych PAN, komisja ds. kształcenia w zakresie filozofii i etyki.
  2. (2011-do dziś) Rzeczoznawca przedmiotowy z Etyki i Filozofii w Ministerstwie Edukacji Narodowej do spraw podręczników, przeznaczonych do nauczania etyki i filozofii.
  3. (2005-2011) Rzeczoznawca przedmiotowy z Etyki i Filozofii w Ministerstwie Edukacji Narodowej do środków dydaktycznych, innych niż książka pomocnicza.

Współpracuję jako pracownik dydaktyczny z Wyższą Szkołą Bankową oraz Dolnośląską Szkołą Wyższą we Wrocławiu.

Posiadam doświadczenie organizacyjne dt. organizacji konferencji oraz szkoleń otwartych. Współpracuję, jako redaktor tematyczny w obszarze edukacji etycznej i filozoficznej, z czasopismem Drogi Edukacji.

Jestem członkiem Komitetu Nauk Filozoficznych PAN (2011-2014 i 2014- 2018 współpracującym w Komisji ds. kształcenia w zakresie filozofii i etyki ). Zostałem powołany i wpisany na listę Rzeczoznawców przedmiotowych z Etyki i Filozofii w Ministerstwie Edukacji Narodowej.

       Do pobrania:

  • Pełne CV wraz z listą publikacji (on-line).
  • Certyfikaty umiejętności (PDF).
  • Pełne CV wraz z listą publikacji (PDF).
  • Kursy z Technologii Informacyjno Komunikacyjnej (PDF).